Red een kind

Behalve investeringen in ons bedrijf proberen we ook te investeren in een betere wereld. Goed onderwijs is een van de voorwaarden om kinderen een betere toekomst te garanderen. Daarom is Solyco sponsor van de stichting Red een Kind. Hieronder staat een beschrijving van het project waar wij een bijdrage aan verlenen.

Kenia

Kenia is ongeveer veertien keer zo groot als Nederland. De bevolking groeit snel. Met twee programma’s helpt Red een Kind kinderen in Kenia om de armoede te ontgroeien. Zo krijgen ze een kansrijke toekomst: voor zichzelf en voor hun land.

Waar werken we in Kenia?

Gwassi

Het gebied Gwassi (Zuidwest-Kenia) grenst aan het Victoriameer. In dit gebied is Red een Kind een groot programma voor zeventig dorpen gestart. Naar school gaan is de sleutel om armoede te ontgroeien. Daarom werken we aan beter onderwijs voor de kinderen in Gwassi. Het hele dorp wordt ingeschakeld. Jongeren krijgen de kans om een vaktraining te volgen, zodat ze een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Kwetsbare gezinnen leren om zélf te zorgen voor meer inkomen door samen te werken en gebruik te maken van betere landbouwtechnieken. Red een Kind werkt hier samen met lokale partnerorganisatie Undugu Society of Kenya en Farm Africa.

Tamu

Tamu ligt in het zuidwesten van Kenia, dicht bij het Victoriameer. Red een Kind werkt er aan een betere leefomgeving voor kinderen. Dorpsbewoners worden bewust gemaakt van het belang van onderwijs en leren wat kinderen nodig hebben om veilig te kunnen opgroeien. Kwetsbare gezinnen leren in zelfhulpgroepen om meer inkomen te verdienen. Ze krijgen onder andere training in moderne landbouwtechnieken. Daarnaast wordt er gewerkt aan betere toegang tot water en gezondheidszorg. Jongeren kunnen een beroepstraining volgen. Red een Kind werkt aan dit programma met lokale partnerorganisatie AICCAD (Africa Inland Church Community Agency for Development).

Matuu en Mavindini

Mavindini en Matuu zijn twee verschillende gebieden in het zuiden van Kenia. Red een Kind werkt er samen met de inwoners aan sociale en economische ontwikkeling. De kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd en er is aandacht voor kinderrechten. Kwetsbare gezinnen leren in zelfhulpgroepen hoe ze meer inkomen kunnen verwerven. Jongeren die hun opleiding niet hebben kunnen afronden, worden met een korte vaktraining voorbereid op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de (lokale) overheid wordt er gewerkt aan betere toegang tot gezondheidszorg. Red een Kind voert dit programma uit via haar eigen kantoor in Kenia: Help a Child Africa.

Waarom werken we in Kenia?

Kenia heeft een snelgroeiende bevolking: dat betekent dat een groot deel van de bevolking bestaat uit kinderen jonger dan vijftien jaar. De armoede in het land is groot, vooral in landelijke gebieden. Door hoge werkloosheid en hiv/aids is het voor veel gezinnen lastig om elke dag eten op tafel te krijgen. Een groot aantal kinderen heeft geen ouders meer, trouwt op jonge leeftijd of moet werken. Er is weinig geld voor onderwijs en dat maakt het lastig om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken. In de gebieden waar wij werken, verkeren de scholen vaak in slechte staat. Er zijn geen latrines, onvoldoende lesmaterialen en te weinig docenten. Alle reden dus om hier aan het werk te gaan!

Scroll naar boven